1 83fe6

 

2 b26a4

 

3 ca229

 

Адалдық алаңы жобасы

 

 

Ақтау қаласында 2021 жылдың қазан айының 6-шы жұлдызында «Батысқазжерқойнауы» өңіраралық департаментінің Маңғыстау өңірлік инспекциясында «Маңғыстау – адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің жетекшісі Әсет Мановпен сыбайлас жемқорлықпен күрес тақырыбында кеңес өтті. Әсет Мановтың

айтуынша, бұл шара азаматтардың мемлекеттік билік институттарына сенімін арттыру, тұрмыстық жемқорлықты жою және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудың қоғамдық ахуалын қалыптастыру бағытында ұйымдастырылды. Яғни, осындай бастамалар арқылы жергілікті атқарушы органдар мен тұрғындар арасындағы байланысты жандандыру, түрлі салалардағы түйткілді мәселелерді талқыға салу арқылы шешу және мемлекеттік мекемелердің ашықтығын қамтамасыз ету, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау және алдын алуға бағытталып отыр. Шара барысында мамандар өзекті мәселелер бойынша тұшымды жауаптар алды.

Бұл миссия сыбайлас жемқорлықты жалпыға бірдей төзбеушілікті қалыптастыру және азаматтардың мемлекеттік билік институттарына сенімін арттыру болып табылады. Бұл ретте тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою, азаматтар үшін жайлы жағдай жасау және жалпы бақылауды қамтамасыз ету жолымен көздеген мақсатымызға қол жеткізуге болады. Өз кезегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылған «Адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің өз жұмысын бастап кеткендігін тілге тиек еткізді. «Жалпы сыбайлас жемқорлықты алдын-алу бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. «Адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің жұмысын жандандырып, мемлекеттік органдардың ашықтығы мен қол жетімділігіне көбірек көңіл бөлуді көздейміз. Мемлекеттік органдардың басшылары өз қызметі туралы уақытылы ақпарат беру үшін, халықпен коммуникацияның қазіргі заманғы арналарын, әсіресе халық арасында ең әлеуметтік желілерді барынша пайдалана отырып, азаматтардың сенімін арттыру көңіл аударуы қажет екендігі сөз болды. Осылайша жобалық кеңсеге келіп түсетін ұсыныстар мен ұсынымдар мұқият зерделеніп, тұрғындар ақпараттандырылмақ. Мамандар негізінен үш бағытта жұмыстарды күшейтпек. Біріншіден,  ашықтық, тұтастық және дайындық қағидаттарын іске асыру арқылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы тұру. Екіншіден,  адамдардың өмір сүруіне сүруіне қолайлы жағдай жасау үшін қоғамдық бақылауды жүзеге асыру. Ал үшіншіден, қоғамның талдауы мен мониторингінің негізінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру болмақ.

  

Проект Адалдык аланы

 

 

В г. Актау 6 октября 2021 года в Мангистауской региональной инспекции межрегионального департамента «Западказнедра» состоялось совещание с руководителем Проектного офиса «Мангистау-адалдық алаңы» Асетом Мановым на тему борьбы с коррупцией. По его словам, данное мероприятие направлено на повышение доверия граждан к институтам государственной власти, искоренение бытовой коррупции и формирование общественной атмосферы неприятия коррупции. То есть такие инициативы направлены на активизацию связей между местными исполнительными органами и населением, решение проблемных вопросов в различных сферах путем обсуждения и обеспечения прозрачности деятельности государственных учреждений, предотвращения и предотвращения коррупционных рисков путем оптимизации государственных услуг. В ходе мероприятия специалисты получили исчерпывающие ответы по актуальным вопросам.

Данная миссия заключается в формировании всеобщей нетерпимости к коррупции и повышении доверия граждан к институтам государственной власти. При этом можно достичь поставленной цели путем искоренения бытовой коррупции, создания комфортных условий для граждан и обеспечения общего контроля. В свою очередь, антикоррупционный проектный офис «Адалдық алаңы» начал свою работу. "В целом ведется работа по профилактике коррупции. Мы намерены активизировать работу проектного офиса «Адалдық алаңы» и уделять больше внимания открытости и доступности государственных органов. Было отмечено, что руководителям государственных органов для своевременного информирования о своей деятельности необходимо обратить внимание на повышение доверия граждан, максимально используя современные каналы коммуникации с населением, особенно самые социальные сети среди населения. Таким образом, предложения и рекомендации, поступающие в проектный офис, будут тщательно изучены и информированы. Специалисты намерены усилить работу в основном по трем направлениям. Во-первых, предупреждение и противодействие коррупции путем реализации принципов открытости, целостности и готовности. Во-вторых, осуществление общественного контроля за созданием благоприятных условий для проживания людей. В-третьих, реализация антикоррупционной политики на основе анализа и мониторинга общества.

 

 

Подготовила: А.Келбет,

руководитель Мангистауской региональной инспекции

МД «Запказнедра»